December 11, 2013

轉貼:完美遠期保密

November 25, 2013

轉貼:Google、Microsoft、Yahoo 等公司對網絡通訊的保密措施足夠嗎?

October 17, 2013

轉貼:NSA 收集網民的通訊錄,收獲豐富